गाँधीवादी

गाँधीवादी Gandhian

adjective

Examples :

  • एक गांधीवादी विचारक a Gandhian thinker
  • एक गांधीवादी इतिहासकार a Gandhian historian