नेपाली

नेपाली Nepali

adjective

Examples :

  • नेपाली गीत Nepali song
  • नेपाली फिल्म Nepali film
  • मेरा नेपाली मित्र my nepali friend
  • नेपाली शब्दकोश Nepali dictionary
  • एक नेपाली परिवार A Nepali family