बावला - باؤلا

बावला crazy

adjective

Examples :

  • बावला आदमी A madman
  • बावली स्त्री A crazy woman
  • बावला कुत्ता A mad dog
  • बावली कुतिया A crazy bitch
  • बावले लोग Lunatics
  • आप बावले हो जाते हैं You go crazy