अस्पष्ट

अस्पष्ट vague

adjective

Examples :

  • अस्पष्ट विचार A vague idea
  • अस्पष्ट परिभाषा A vague definition