प्रख्यात

प्रख्यात eminent

adjective

Example :

  • प्रख्यात अर्थशास्त्री The eminent economist