बमाको - بماکو

बमाको Bamako

nom masculin

Exemple :

  • माली की राजधानी बमाको है la capitale du Mali est Bamako