संतानहीन

संतानहीन sans enfant

adjectif

Exemple :

  • संतानहीन दंपत्ति couple sans enfant